Proiecte de investiţii

♦ Reabilitare şi modernizare drum comunal Vătava - Dumbrava;
♦ Modernizare reţea stradală satul Vătava;
♦ Modernizare reţea stradală satul Dumrava;
♦ Modernizare reţea stradală satul Râpa de Jos;
♦ Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de câmp şi altor tipuri, categorii de drumuri în comuna Vătava;
♦ Modernizarea şanţurilor, podeţelor din comuna Vătava;
♦ Îmbunătăţirea şi optimizarea iluminatului public din comuna Vătava;
♦ Reabilitare şi extindere reţea alimentare cu apă din localităţile Vătava şi Dumbrava;
♦ Realizare reţea de canalizare în comuna Vătava;
♦ Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică în localitatea Vătava la comunitatea de rromi;
♦ Amenajarea de spaţii verzi, parcuri pe teritoriul comunei;
♦ Înfiinţarea Muzeului Satului în comuna Vătava;
♦ Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Râpa de Jos;
♦ Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Dumbrava;
♦ Reabilitare Şcoala Generală din satul Râpa de Jos (Reabilitare termică, schimbare şarpantă acoperiş);
♦ Reabilitare Şcoala Generală din satul Dumbrava (Reabilitare termică, schimbare şarpantă acoperiş);
♦ Amenajare teren de sport în satul Vătava;
♦ Amenajare teren fotbal cu gazon sintetic în satul Râpa de Jos;
♦ Construcţie bază sportivă în satul Dumbrava;
♦ Reabilitarea Dispensarului Uman din comuna Vătava;
♦ Amenajare pârtie de schi în localitatea Vătava;
♦ Realizarea stemei comunei Vătava;