Biserici Ortodoxe Vătava

Bisericile ,,NAŞTEREA MAICII DOMNULUI" şi ,,SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL"
 

Localitatea Vătava (Râpa de Sus) este amintită cronologic încă din anul 1332, sub denumirea de ,,Villa Rapularum'', în documentele privind Istoria României,veacul XIV, C. Transilvania, vol.III, când preotul Nicolae a plătit magistratului Ioan, arhidiacon de Ozd, un leton de argint,drept taxă în prima zi a Păresimilor. Documentul este tradus din limba latină, iar originalul se află în Arhivele Vaticanului.


Biserica Ortodoxă din localitate, cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului'',a fost construită în două etape. Începutul lucrărilor s-a făcut în anul 1938, când s-au ridicat zidurile până la acoperiş, continuându-se în anul 1970, pentru a se termina în anul 1976. Biserica a fost construită din piatră, cu ziduri masive, acoperită fiind cu tablă zincată. Este o biserică monumentală, cu boltă, în formă de cruce, străjuită la intrare de două turnuri înalte, în care se află clopotele. Piatra din ziduri a fost rostuită, iar restul peretelui a fost tencuit, stropit şi vopsit. Interiorul a fost tencuit şi zugrăvit. Iconostasul a fost executat pe schelet din lemn, fiind pictat. Biserica este electrificată, având în bolţi candelabre masive. În forma în care se prezintă mai sus a fost sfinţită în 2 mai 1976, de către Preasfinţitul Episcop Emilian, ierarhul episcopiei Alba- Iulia.


La sfârşitul anului 2003, preotul paroh împreună Consiliul Parohial, iau hotărârea de a începe lucrările de pictură a lăcaşului de cult şi de înnoire în totalitate a bisericii. Astfel s-a executat pictura în tehnica „tempera grasă" de către pictorul Dunăre Emil în perioada 2004-2007. În acelaşi timp s-au efectuat lucrări de reparaţii generale la acoperişul bisericii, reparaţii exterioare şi vopsire a bisericii, a gardului împrejmuitor şi reamenajarea curţii. Holul de la intrare s-a placat cu gresie. Biserica s-a dotat cu centrală termică pe lemne, mobilier interior (dulapuri în altar şi străni laterale în naos şi pronaos), mochetă, veşminte preoţeşti şi toate obiectele necesare pentru desfăşurarea cultului. De asemenea s-au recondiţionat iconostasul şi candelabrele.


După toate aceste lucrări Biserica a primit o nouă înfăţişare şi astfel în data de 25 mai 2008, a primit binecuvântarea Î.P.S. ANDREI, arhiepiscopul Alba-Iuliei, însoţit de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi.
Trebuie menţionat şi faptul că în localitatea noastră mai există o biserică de lemn, vechea vatră de credinţă, având hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" , care însă datorită intemperiilor şi vechimii ei a trebuit să fie refăcută şi care în scurt timp va fii sfinţită şi redată slujirii cultice, după ce a fost reconstruită în totalitate, iar curtea bisericii dimpreună cu cimitirul au fost împrejmuite, iar terenul a fost consolidat. Există o bucată de lemn pe care este sculptată vechimea vechiului locaş şi anume anul 1865.


Şirul preoţilor slujitori, la Sfântul Altar, în această vatră strămoşească de ortodoxie, se prezintă astfel : Grigore Popovici (1850) ; Nicolae Gliga (1850-1919) ; Ioan Maloş, Pavel Şendrea, Octavian Bodea, Gheorghe Branea, Emil Sămărghiţan (1948-1963) ; Ioan Borza (1963-1966) ; Ioan Cerghizan (1966-1976) ; Aurel Hărşan ( 1976-1981) ; Mircea Mureşan (1982-2001). Din 17 martie 2002, parohia este condusă de preot paroh Vasile Rotaru.

 

                          Vătava, noiembrie 2009                                               pr. Rotaru Vasile